Disclaimer

 

 

 

 

 

Disclaimer

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Bright Licht niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bright Light is voorts niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Gerelateerde websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door Bright Light worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Bright Light. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Bright Light.

Bright Light is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

Computerstoringen
Bright Light is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Bright Light
Bright Light betreft een website waaraan diverse onafhankelijke verschillende partners aan deelnemen, verspreid over geheel Nederland, die ieder voor zich en onder eigen naam handelen.

Bright Light is een handels- en domeinnaam van Alfabet Holding B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63735458).

Maak kennis met ons team

Harm Yntema

Administratie & Financiën

Arthur Jager

Online marketing

Fleur Roberts

Customer support

Vince van Dijk

Customer support

Tom Brink

Online marketing

Contactgegevens

Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht

085 – 760 54 28

KVK: 63735458