Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacystatement en Cookiebeleid

Alfabet Holding B.V. hecht grote waarde aan uw privacy. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Contactgegevens

Alfabet Holding B.V.
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht
085 – 760 54 28

Algemene bepalingen

 1. http://www.brtlt.nl/ is een website van Bright Light Company B.V. is honderd procent een dochteronderneming van Alfabet Holding B.V. (hierna te noemen: “Bright Light”). Dit privacy statement van Bright Light is van toepassing op de eerder genoemde website.
 2. Bright Light hecht grote waarde aan de privacy van Cliënten, Opdrachtgevers en Bezoekers van de Website (hierna te noemen: “Gebruikers”). Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd.
 3. Dit privacy statement is van kracht sinds 1 januari 2017. Een bezoek aan de website na deze datum wordt beschouwd als een stilzwijgende akkoordverklaring met de inhoud van de voorwaarden zoals vermeld in dit privacy statement.
 4. De volgende definities zijn van toepassing op dit privacy statement:

Cliënt(en): geintereseerden, aanvragers van offertes

Opdrachtgever: cateraars, asbest saneerders, witgoed reparateurs en potentiele afnemers

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met onze partners en teneinde u inhoudelij advies te kunnen verstrekken, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden.

Persoonlijke informatie

 1. Als u gebruik maakt van de diensten van Bright Light wordt aan u gevraagd om persoonlijke informatie af te staan.
 2. De persoonsgegevens van Cliënten die Bright Light vastlegt, zijn: naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden gegevens aangaande het inkomen van cliënt en het eventuele strafrechtelijke verleden vastgelegd.
 3. De persoonsgegevens en persoonlijke informatie van Opdrachtgevers die Bright Light vastlegt, zijn: naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, specialisatie, sociaal netwerk, reviews, vermelding in media, opleiding en gepubliceerde artikelen.
 4. Via de Website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics-dienst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
 5. Bright Light gaat vertrouwelijk om met alle informatie die hij ontvangt en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, indien:
 • de betreffende Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Bright Light en de Opdrachtgever;
 • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
 • dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole.

Uitzondering op het voorgaande zijn cookies als onderdeel van Google Analytics.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van Cliënten die Bright Light verwerkt, worden door Bright Light gebruikt om:
  • U per e-mail, per telefoon of WhatsApp op de hoogte te stellen van uw juridische vraag of zaak;
  • U van inhoudelijk juridisch advies te kunnen voorzien;
  • Uw zaak initieel voor te leggen aan door Bright Light geselecteerde Opdrachtgevers;
  • Uw gegevens door te geven aan de Opdrachtgever;
  • U na afloop van uw ontmoeting met een Opdrachtgever een elektronische vragenlijst sturen ter evaluatie van uw ontmoeting met de door u geselecteerde Opdrachtgever, welke informatie Bright Light gebruikt om zijn dienstverlening aan u en andere klanten van Bright Light te verbeteren; en
  • Indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven u op de hoogte te houden van ontwikkelingen of diensten en producten van aan Bright Light gelieerde bedrijven door middel van de nieuwsbrief van Bright Light.
 1. De persoonsgegevens van Opdrachtgevers die Bright Light verwerkt, worden door Bright Light gebruikt om:
  • Een zo rijk mogelijk profiel van Opdrachtgevers op te bouwen;
  • U te informeren over diensten aangeboden door Bright Light en aan hem gelieerde partijen; en
  • U uitnodigingen te sturen voor relevante enquêtes gerelateerd aan diensten van Bright Light.
 1. Ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website, houdt Bright Light algemene bezoekersgegevens bij. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om de service aan de Cliënten en de Opdrachtgevers te optimaliseren.

Nieuwsbrief

Met enige regelmaat verzenden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van de advocatuur, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen hiervoor aangewend indien u uw expliciete toestemming op de website heeft gegeven dan wel uw toestemming uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt in het telefoongesprek met een van de medewerkers van Bright Light. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Google Analytics en websitestatistieken

Bright Light maakt gebruik van Google Analytics en andere websitestatistieken om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en wat het effect is van AdWords-advertenties en mogelijke andersoortige online marketingkanalen.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/), alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacyoverview.html). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bright Light te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bright Light heeft hier geen invloed op.

Verstrekken gegevens derden

Bright Light verkoopt, verhuurt, of leaset in geen enkel geval zijn klantlijsten en gegevens niet aan derden. Gegevens en informatie kunnen enkel aan andere bedrijven die namens Bright Light werken worden verstrekt om bij te dragen aan het leveren van de diensten van Bright Light.

Cookies

Bright Light verzamelt en bewaart bepaalde informatie van Gebruikers over het gebruik van de website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en tevens wordt middels deze gegevens de werking van de website geoptimaliseerd. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Er wordt gestreefd naar het optimaal anonimiseren van uw gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In de cookies van Bright Light wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren.

In het kader van de eerdergenoemde dienst Google Analytics worden cookies geplaatst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bright Light hebben hier geen invloed op.

Cookies social media

Cookies van sociale netwerken worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van de service van het betreffende sociale netwerk en tevens ingelogd bent voor deze service.

 • Google+
  Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en. Leest u de privacyverklaring Google+ (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Google met uw persoonsgegevens doet die Google met deze code verwerkt.
 • Facebook
  Deze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te like-en. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Facebook met uw persoonsgegevens doen die Facebook met deze code verwerkt.
 • Twitter
  Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. Leest u de privacyverklaring Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
 • YouTube
  Deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de Youtube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding en voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee personen/computers kunnen worden geïdentificeerd. Leest u de privacyverklaring YouTube (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat YouTube met uw persoonsgegevens doen die YouTube met deze code verwerkt.
 • LinkedIn
  Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te delen via uw LinkedIn netwerk. Leest u de privacyverklaring LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat LinkedIn met uw persoonsgegevens doen die LinkedIn met deze code verwerkt.

Systeembeveiliging

 1. Bright Light draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Voorbeelden van de maatregelen zijn:
  • in de elektronische omgeving is toegang tot systemen beveiligd door firewall, wachtwoord en versleuteling;
  • dossiers zijn alleen maar in digitale vorm aanwezig zodoende de inbreuk op gegevens te minimaliseren; en
  • alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de dossiers.
 1. In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot de persoonsgegevens van Cliënten en Opdrachtgevers. Alleen bevoegde medewerkers en personen die daadwerkelijk belast zijn met het verwerken, bewaren, toezicht houden, archiveren en verwijderen van de persoonsgegevens, hebben toegang tot deze informatie.
 2. Bright Light heeft met leveranciers en derden die zorg dragen voor de eerdergenoemde maatregelen bewerkersovereenkomsten.

Uw rechten als verstrekker van persoonsgegevens

 1. De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan de verstrekker van persoonsgegevens een aantal rechten toe, waaronder begrepen het recht:
 • op inzage van persoonsgegevens;
 • tot wijziging, verbetering, verwijdering en/of afschermen van de persoonsgegevens. De verstrekker van persoonsgegevens kan deze rechten uitoefenen indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake dienen; en
 • op verzet. In bepaalde gevallen kan de betrokkene zich verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens indien er zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen.
 1. Indien u gebruik wilt maken van een recht als omschreven in lid 1 van dit artikel dan kunt u dat kenbaar maken stuur dan een mail.

Bewaartermijnen

 1. Indien u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang wettelijk is toegestaan. Na 100 dagen worden automatisch uw persoonsgegevens gescheiden van de juridische inhoud, opdat de inhoud niet meer tot de persoon herleidbaar is.
 2. Bright Light draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende Cliënt of Opdrachtgever niet langer dan noodzakelijk worden bewaard voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet of andere wetten is vereist.

Links

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Bright Light kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande dit privacy statement van Bright Light, dan kunt u ons een mail sturen

Aanpassen privacy statement 

Bright Light behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid van Bright Light.

Maak kennis met ons team

Harm Yntema

Administratie & Financiën

Arthur Jager

Online marketing

Fleur Roberts

Customer support

Vince van Dijk

Customer support

Tom Brink

Online marketing

Contactgegevens

Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht

085 – 760 54 28

KVK: 63735458